Výpočet přechodu z HPP na IČO 2020

Částka pro IČO fakturaci
Hrubá měsíční mzda
Počet vyživovaných dětí
-
+
Poměr dělení rozdílu hpp/ičo (vy:firma)

Výpočet HPP mzdy

Super hrubá mzda
Hrubá mzda
Čistá mzda

Výpočet OSVČ fakturace

Rozdíl superhrubé a čisté
Poměr dělení
Úspora Vy
Úspora firma
Částka k fakturaci (bez odvodů)

Odvody a daně (nezahrnuto)

Zálohy na sociální pojištění
Zálohy na zdravotní pojištění
Daň
Daňový bonus
Daně a odvody celkem